menu×

Amaç ve hedef kitle:İç hastalıkları, çocuk hastalıkları, acil, cerrahi ve anestezi araştırmagörevlilerinin doğumsal pıhtılaşma kusuru tanısı almış hastaların acilkanamalarında hemostaz yönetiminin vakalar üzerinden öğretilmesi

Program

Konu: Doğumsal Pıhtılaşma kusuru olan hastada acilkanamaların ve girişimsel işlemlerin yönetimi

Olgu 1: Hematemez ile başvuran ağır hemofili hastasının acilyönetimi

Olgu 2: Yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle bronkoskopiyapılacak hemofili hastasının yönetimi

Olgu 3: Akut apandisit ile başvuran hemofili hastasınınyönetimi

Yer: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu

Tarih: 31.05.2022 Salı         Saat:12:30-13:15

Konuşmacılar: Prof. Dr. Emine Zengin, Prof.Dr. Nazan Sarper,Prof. Dr. Özgür Mehtap

 

 


indirilebilir dosyalar
Hemofili eğitim toplantısı 2022(Hekimlere yönelik)
×