menu×

Eklem hasarı ve tedavisi:

Hemofilili hastalarında eklem kanamaları iyi tedavi edilmez veya koruyucu faktör gerektiren hastalara faktör uygulanmazsa aynı eklemde kanmalar, herhangi bir darbe olmaksızın bile tekrarlar.

Sürekli kanayan eklemler hedef eklem olarak adlandırılır. Sürekli kanamalar eklem kıkırdağında hatta ekleme komşu kemiklerde hasar yaratır. Eklem hareketleri kısıtlanır, eklemde sertlik gelişir. Eklem daima şiştir. Sık kanayan eklemlerin tedavisinde radyoaktif sinovektomi uygulanır.

Faktör uygulandıktan sonra eklem içine nükleer tıp uzmanı ve ortopedist tarafından radyoaktif madde enjekte edilir. Aynı seansta birkaç ekleme uygulanabilir. Bu işlem öncesinde hematolog, ortopedist, fizik tedavi uzmanı, nükleer tıp uzmanından oluşan bir kurul hastanın eklemlerini, eklemlerin radyolojik görüntülerini (MRI) inceleyerek işleme karar vermelidir.

Bu yöntem artroskopik sinovektomi denilen eklem kıkırdağının endoskopik yöntemle kazınması veya açık ameliyat tekniği ile yapılan sinovektomiye göre çok daha kolaydır. Hastanede yatmayı gerektirmez ve kanama riski azdır. Sinovektomi sonrası bir süre koruyucu faktör uygulanması ve egzersiz gerekir.

Hastaların eklem sorunlarının giderilmesi için fizik tedavi uzmanı ve ortopedist ile işbirliği yapılmalıdır.

 

×