menu×

Hemofilide Kanamaların Acil Tedavisi

Kanama türü

Hemofili A

Hemofili B

Eklem içine kanama FVIII 25 U/kg 12 saat ara ile; 24 saat sonunda eklem hala ağrılı ise tedaviye 2 gün daha devam edilir.Prednizolon 2 mg/kg/gün x5-7 gün  En az 24 saat istirahat ve ekleme buz uygulamasıFIX 15 U/kg 24 saat ara ile, 24 saat sonunda eklem hala ağrılı ise tedaviye 2 gün daha devam edilir. Prednizolon Hemofil A gibi En az 24 saat istirahat ve ekleme buz uygulaması          

Hematüri

(idrarda kanama)

FVIII 50 U/kg 12 saat ara ile, 24 saatte hematüri kaybolmazsa 3-5 gün daha tedavi edilir. Prednizolon 2 mg/kg/günx  3 gün, Pıhtıların oluşturabileceği tıkaçlar nedeniyle transamin kullanılmaz.İstirahat ve sıvı tedavisi yapılır.

FIX 25 U/kg 12 saat ara ile, hematüri 24 saat sonunda kaybolmazsa 3-5 gün daha tedavi edilir. Prednisolon Hemofili A’daki gibi
Hematom - kan birikimi (kas içi, cilt altı) Karın içindeki iliopsoas kası hariçFVIII 15-20 U/kg, genellikle tek doz yeterlidir. Buz uygulaması yapılmalıdır.FIX 10-15 U/kg, genellikle tek doz yeterli Lokal buz uygulaması
Burun veya ağız içinde kanamaFVIII 25U/kg, bir kez, transamin kapsül veya ampul 25 mg/kg/doz,  8 saat ara ile  7 gün. Ayrıca yarım bardak suya 1 ampul transamin ilave edilerek gargara yapılır veya burna transaminle ıslatılmış tampon yerleştirilir. FIX 15 U/kg bir kez, transamin Hemofil A gibi
Sallanan süt dişleriÇekilir ve FVIII 40 U/kg, bir kezÇekilir, FIX 30 U/kg, bir kez
Gastrointestinal kanama (mide-barsak kanaması)FVIII 50 U/kg 12 saat ara ile, 3 gün, kanama devam ediyorsa daha uzun. Kanama süresince kan düzeyi %50’nin altına düşmemeli Eritrosit transfüzyonu ile replasmanFIX 30-40 U/kg, 6 saat sonra 2. doz, 24 saat ara ile 4 gün daha devam edilir,eritrosit süspansiyonu ile replasman yapılır
Merkezi sinir sistemi kanaması(Beyin-omurilik kanaması) FVIII 50 U/kg, 8 saat ara ile birinci gün, 12 saat ara ile 6 gün, 25 U/kg 7 gün. BT ile hematom yönünden değerlendirilir, bası varsa boşaltılırFIX 100 U/kg, 12 saat ara ile 2 doz, 50 U/kg 12 saat ara ile 3 gün, 24 saat ara ile 12 gün
Karın içine ve yutak arkasına kanamaFVIII 50 U/kg 12 saat ara ile 4 gün, kanama devam etmiyorsa 24 saat ara ile 6-14 gün, Yutak arkasına kan birikimi boyun yan grafisi ile değerlendirilir. FIX 50 U/kg 12 saat ara ile 4 gün, belirtiler kaybolana kadar  devam edilir.
Yüzeyel kesiYara temizliği yapılır, FVIII 25 U/kg, ilave olarak fibrin yapıştırıcı kullanılabilir.Yara temizliği yapılır, FIX 40 U/kg, ilave olarak fibrin yapıştırıcı kullanılabilir.

Prednisolon dozu günde 60 mg’ı geçmemelidir ve bu sırada hasta tuzsuz yemeli, tansiyonu kontrol edilmelidir.

Hematomların tedavisi:
İyileşmeyen hematomlar, faktör uygulanarak, anestezi altında cerrahi olarak boşaltılarak, kesi yeri dikilmelidir. Hematomlar apseleşebilir, komşu kemikte hasar yaratabilir, sinirlere bası yaparak felçlere neden olabilir. 


 

×