menu×

Tedavi ile hastalık bulaşma riski ve aşılama:
 
Hemofili hastasına ciddi bir kanama sırasında kan verilebilir ayrıca bu hastalar taze donmuş plazma kullanabilir. Bu kan ürünleri hazırlanırken hepatit B, hepatit C, AİDS virusu, frengi yönünden taransalar da bu virusları bulaştırma riski düşük de olsa vardır. Ayrıca düşük oranda da olsa deli dana hastalığı bulaşabilir.

Ülkemizde son bir yıla kadar sadece plazmadan elde edilmiş faktör VIII ve Faktör IX bulunuyordu. Son bir yıldır, rekombinan faktör VIII de bulunmaktadır. İnhibitörlü hastaların tedavisinde kullanılan Faktör VIII de rekombinan bir üründür. Rekombinan ürünlerle bu virusların bulaşma riski yoktur.

Plazma kaynaklı faktörler virus inaktivasyon yöntemleri ile hazırlandığından, insan kanından hazırlansa da kan veya taze donmuş plazmaya göre daha güvenilirdir. Sayılan bu viruslar arasında sadece Hepatit B’ye karşı aşı geliştirilmiştir. Hastaların bu virusa karşı bağışık olup olmadığına tanıdan hemen sonra bakılmalı, gerekiyorsa hepatit B aşısı 3 doz olarak (İlk doz hemen, 2.doz bir ay sonra ve 3. doz 6 ay sonra) uygulanmalıdır.

 

×