menu×


Kocaeli Hemofili Derneğinin Misyonu;

* Doğumsal ve nesilden nesile geçen bir kan hastalığı olan Hemofili hastalığı hakkında toplumun bilinçlendirilmesi,http://kocaelihemofili.org/2020/kocaeli-hemofili/hemofili-hakkinda/2020-yilinda-tedavide-gelismeler/
* Doğum öncesi tanı olanaklarının kullanılarak, hasta bebeklerin doğumunun önlenmesi,
* Mevcut Hemofili hastalarının en son tıbbi gelişmelerin ışığında takip ve tedavisinin sağlanması,
* Sık oranda sakatlık, kronik karaciğer hastalığına yol açması ve iş gücü kaybına neden olması nedeniyle, ülke ekonomisine yük olan hasta gruplarının rehabilitasyonu ile yeni tanı almış çocuklara koruyucu hekimlik hizmetinin verilmesi,
* Sosyal güvencesi olmayan hastalara ve yakınlarına tıbbi danışma, kan ürünleri ve gerekli ilaçlar açısından azami faydanın sağlanması,
* Sakatlık gelişmiş, kimsesiz çocukların yetiştirme yurtlarında barındırılmasına yardım edilmesi,
* İş kurmuş hastaların vergi muafiyeti sağlanması konusunda bilgilendirilmesi,
* Bölgedeki tüm hasta ve hasta ailelerine hizmet edebilecek, 24 saat tetkik ve tedavi ve eğitim hizmeti verebilecek “Hemofili Merkezi” nin kurulması,
* Hemofili Hastalığının multidisipliner bir ekip çalışması ile ideal olarak takip edilebileceğinin bilinci içerisinde; tıbbın ilgili diğer bilim dalları ile (ortopedi, fizik tedavi, çocuk cerrahisi, diş hekimliği, mikrobiyoloji, psikiyatri, sosyal pediatri gibi) yakın ilişkilerin kurulması ve hastaların bu koordinasyondan faydalanmasının temin edilmesi.
×